Νομοθετική ρύθμιση για απασχόληση ιδιωτών Μηχανικών στην Αυτοδιοίκηση – Άρθρο 21 “Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού” του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Β΄104/30.5.2020)

Δείτε το άρθρο 21 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Β΄104/30.5.2020) εδώ

Δείτε το σχετικό δημοσίευμα στο τεύχος 1958/2.6.2020 του “Newsletter TEE” εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin