Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και χρόνος καταβολής αυτού. Προσδιορισμός του επιδόματος εορτών Πάσχα που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και διαδικασία πληρωμής του. (ΚΥΑ Αριθμ.21036/1737/2.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2141/3.6.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.21036/1737/2.6.2020 (ΦΕΚ Β΄2141/3.6.2020) εδώ

Δείτε το ΦΕΚ Β΄2196/5.6.2020, στο οποίο δημοσιεύθηκε διόρθωση σφάλματος στην παραπάνω ΚΥΑ, εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin