Τροποποίηση της υπ’ αρ.Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325/26.3.2020 (Β΄1044) ΚΥΑ, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.13937/337/6.4.2020 ΚΥΑ (Β΄1384) – Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου 2020. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ.15/Δ’/οικ.18043/574/25.5.2020 – ΦΕΚ Β΄2096/2.6.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.Δ.15/Δ’/οικ.18043/574/25.5.2020 (ΦΕΚ Β΄2096/2.6.2020) εδώ

Δείτε τις υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.13937/337/6.4.2020 (Β΄1384) και υπ’ αρ.Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325/26.3.2020 (Β΄1044) ΚΥΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin