Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α΄55), όπως κυρώθηκε και ισχύει. (Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός Μαρτίου 2020 – Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης εργοδοτών). (ΚΥΑ Αριθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.18044/575/25.5.2020 – ΦΕΚ Β΄2076/30.5.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.18044/575/25.5.2020 (ΦΕΚ Β΄2076/30.5.2020) εδώ

Δείτε το άρθρο 3 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α΄55) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin