Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας, του άρθρου 4 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α΄55). (ΚΥΑ Αριθμ.20788/610/29.5.2020 – ΦΕΚ B΄2083/30.5.2020)


Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.20788/610/29.5.2020 (ΦΕΚ B΄2083/30.5.2020) εδώ

Δείτε το άρθρο 4 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α΄55) εδώ