Τροποποίηση της υπ’ αρ.Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499/7.5.2020 ΚΥΑ (Β΄1775). (ΚΥΑ Αριθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.18045/576/25.5.2020 – ΦΕΚ Β΄2029/28.5.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.18045/576/25.5.2020 (ΦΕΚ Β΄2029/28.5.2020) εδώ

Δείτε την τροποποιηθείσα υπ’ αρ.Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499/7.5.2020 ΚΥΑ (Β΄1775) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin