Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας φυσικών προσώπων με ηλεκτρονικό τρόπο κατόπιν άρσης των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την απαγόρευση της κυκλοφορίας. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ε.2072/25.5.2020 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.Ε.2072/25.5.2020 της ΑΑΔΕ εδώ