Διευκρινιστικές οδηγίες ως προς την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου 02/2020 και 03/2020 και διαχείριση των υποβληθεισών (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 3/2020. (Γενικό Έγγραφο Α.Π.99892/27.5.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε το Γενικό Έγγραφο Α.Π.99892/27.5.2020 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin