Διευκρινήσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.). (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/48772/527/22.5.2020 του ΥΠΕΝ)

Δείτε την Εγκύκλιο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/48772/527/22.5.2020 του ΥΠΕΝ εδώ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Έγινε ορθή επανάληψη ως προς τα σχετικά (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/∆ΕΣΕ∆Π/58132/623/18.6.2020)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin