Αίτημα ανάκλησης Εγκυκλίου 1/28.1.2010 του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Την ανάκληση της εγκυκλίου 1/2010, (η οποία μεταξύ των άλλων απαγορεύει την έκδοση οικοδομικών αδειών σε όλες τις ιδιοκτησίες που έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα με νόμιμες διαδικασίες κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 24/4. 3/5. 1985 (ΦΕΚ 181Δ)), την μη αναδρομική ισχύ της από το έτος 1985, καθώς επίσης την πρόβλεψη μεταβατικής περιόδου κατά την οποία το ΥΠΕΚΑ να ρυθμίσει προκύπτοντα νομοθετικά θέματα, ζητά το ΤΕΕ Πελοποννήσου.
Συγκεκριμένα, η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στην επιστολή της προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρμπίλη, αναφέρει: ( Περισσότερα… )

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin