Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού Ν.4399/2016. (Απόφαση Αριθμ.50095/20.5.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄1937/20.5.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.50095/20.5.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄1937/20.5.2020) εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 20.5.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων εδώ

Δείτε τη σχετική ΚΥΑ Αριθμ.47640/14.5.2020 (ΦΕΚ Β΄1847/14.5.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin