Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (54Β΄/16.1.2014), όπως ισχύει, σχετικά με την επιβολή προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του Ν.4174/2013. (Απόφαση Αριθμ.Α.1103/6.5.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1919/19.5.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1103/6.5.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄1919/19.5.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin