Ημερίδα στην Τρίπολη 20.3.2010 με θέμα: “Γ.Π.Σ.-Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Ο Σχεδιασμός του χώρου σε Τοπική κλίμακα. Προβλήματα, Προοπτικές και Διοικητικές Μεταρρυθμίσεις”.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin