Συγκρότηση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. (Ανακοίνωση 21.5.2020 του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Η σχετική Απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 375/19.5.2020.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 13.4.2020 έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων προς τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής μέσω του «e-Άδειες». Για σύνδεση με τη σχετική εφαρμογή, γενικές οδηγίες ηλεκτρονικής διαδικασίας, εγχειρίδιο χρήσης, ανακοινώσεις, νομοθεσία και λοιπές πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΤΕΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin