Συγκρότηση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. (Ανακοίνωση 21.5.2020 του ΤΕΕ Πελοποννήσου)


Συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Η σχετική Απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 375/19.5.2020.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 13.4.2020 έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων προς τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής μέσω του «e-Άδειες». Για σύνδεση με τη σχετική εφαρμογή, γενικές οδηγίες ηλεκτρονικής διαδικασίας, εγχειρίδιο χρήσης, ανακοινώσεις, νομοθεσία και λοιπές πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΤΕΕ εδώ