Τροποποίηση της εγκυκλίου Ε.2052/22.4.2020 «Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της με αριθμ.39162ΕΞ2020 ΚΥΑ “Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”». (Εγκύκλιος Ε.2070/14.5.2020 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2070/14.5.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2052/22.4.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin