Τροποποίηση της εγκυκλίου Ε.2052/22.4.2020 «Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της με αριθμ. 39162 ΕΞ 2020 ΚΥΑ “Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19″». (Εγκύκλιος Ε. 2070 /14.5.2020 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο Ε. 2070 /14.5.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2052/22.4.2020 της ΑΑΔΕ εδώ