Συγκρότηση Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. (Ανακοίνωση 19.5.2020 του ΤΕΕ Πελοποννήσου)


Συγκροτήθηκαν τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι σχετικές Αποφάσεις δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ που αναφέρονται παρακάτω :

– Σ.Α. Αργολίδας : ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 262/10.4.2020

– Σ.Α. Κορινθίας : ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 359/12.5.2020

– Σ.Α. Λακωνίας : ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 311/22.4.2020

– Σ.Α. Μεσσηνίας : ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 333/4.5.2020

Υπενθυμίζεται ότι από τις 13.4.2020 έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων προς τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής μέσω του «e-Άδειες». Για σύνδεση με τη σχετική εφαρμογή, γενικές οδηγίες ηλεκτρονικής διαδικασίας, εγχειρίδιο χρήσης, ανακοινώσεις, νομοθεσία και λοιπές πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΤΕΕ εδώ