Τροποποίηση της αριθ.ΓΔΟΥ94/2.5.2020 ΚΥΑ “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄1645). (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ101/15.5.2020 – ΦΕΚ Β΄1862/15.5.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ101/15.5.2020 (ΦΕΚ Β΄1862/15.5.2020) εδώ

Δείτε την αριθ.ΓΔΟΥ94/2.5.2020 ΚΥΑ (Β΄1645) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin