Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α. για Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους, Αγρότες. (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.88572/Σ.24798/14.5.2020 του e-ΕΦΚΑ)


Δείτε το Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.88572/Σ.24798/14.5.2020 του e-ΕΦΚΑ εδώ