Ενεργοποιήθηκε η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας. (Ανακοίνωση 14.5.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε την Ανακοίνωση 14.5.2020 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin