Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2019. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2065/30.4.2020 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.Ε.2065/30.4.2020 της ΑΑΔΕ εδώ