Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.3.2020 ΠΝΠ και του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 ΠΝΠ, όπως ισχύουν (Παράταση προθεσμιών και ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020 – Δικαίωμα υπαγωγής). (ΚΥΑ Αριθμ.Δ.15/Δ ́/οικ.16484/499/7.5.2020 και ΥΑ Αριθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.16486/500/7.5.2020 – ΦΕΚ Β΄1775/9.5.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.Δ.15/Δ ́/οικ.16484/499/7.5.2020 και την ΥΑ Αριθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.16486/500/7.5.2020 (ΦΕΚ Β΄1775/9.5.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin