Από 20 Μαΐου οι νέες αιτήσεις για το δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. (Β΄ Δελτίο Τύπου 6.5.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)


Δείτε το Β΄ Δελτίο Τύπου 6.5.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων εδώ