Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-ΕΦΚΑ. (Απόφαση Αριθμ.16394/Δ1.5642/27.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄1691/4.5.2020)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.16394/Δ1.5642/27.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄1691/4.5.2020) εδώ