Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ94/2.5.2020 – ΦΕΚ Β΄1645/3.5.2020)


Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ94/2.5.2020 (ΦΕΚ Β΄1645/3.5.2020) εδώ