Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/3.5.2020 – ΦΕΚ Β΄1647/3.5.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/3.5.2020 (ΦΕΚ Β΄1647/3.5.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin