Επείγουσα ανακοίνωση για την εφαρμογή της ΠΝΠ 90/1.5.2020 και συγκεκριμένα των άρθρων 10, 11 και 13. (Δελτίο Τύπου 3.5.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)


Δείτε το Δελτίο Τύπου 3.5.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ