Ενημέρωση για εισφορές διακανονισμών – ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών μέσω πάγιας εντολής στις τράπεζες. (Ανακοίνωση 30.4.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)


Δείτε την Ανακοίνωση 30.4.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 30.4.2020 του ΤΜΕΔΕ εδώ