Προκήρυξη της δράσης “Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”. (Απόφαση Αριθμ.41787/27.4.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄1612/27.4.2020)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.41787/27.4.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄1612/27.4.2020) εδώ