Επείγουσα ανακοίνωση για το θέμα ισοτιμίας των διπλωμάτων πενταετούς διάρκειας που χορηγούνται από τις πολυτεχνικές σχολές, με μεταπτυχιακά διπλώματα.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin