Καθεστώς λειτουργίας κτηματολογικών γραφείων και υποθηκοφυλακείων για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.26805/25.4.2020 – ΦΕΚ Β΄1587/25.4.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.26805/25.4.2020 (ΦΕΚ Β΄1587/25.4.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin