Κατάργηση της πρόσκλησης για το ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης επιστημόνων. (Απόφαση Αρ.πρωτ.406/24.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)


Δείτε την Απόφαση Αρ.πρωτ.406/24.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ