Διευκρινίσεις ως προς την επιβολή και απόδοση της κράτησης ποσοστού 2,5‰, υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. (Εγκύκλιος Αρ.πρωτ.2184/22.4.2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.πρωτ.2184/22.4.2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin