Ενημερωτικός Οδηγός “Μέτρα Κοινωνικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19” του Συνήγορου του Πολίτη

Δείτε τον Ενημερωτικό Οδηγό “Μέτρα Κοινωνικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19” του Συνήγορου του Πολίτη εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin