Ενημερωτικός Οδηγός “Μέτρα Κοινωνικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19” του Συνήγορου του Πολίτη


Δείτε τον Ενημερωτικό Οδηγό “Μέτρα Κοινωνικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19” του Συνήγορου του Πολίτη εδώ