Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της Αριθμ.39162ΕΞ2020/15.4.2020 ΚΥΑ “Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”. (Εγκύκλιος Ε.2052/22.4.2020 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2052/22.4.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε την Αριθμ.39162ΕΞ2020/15.4.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄1457/16.4.2020) εδώ