Παράταση έως 20.7.2020 της προθεσμίας υποβολής της “Κατάστασης Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 Ν.1882/1990” Α΄ τριμήνου 2020. (Απόφαση Αριθμ.Α.1092/16.4.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1474/17.4.2020)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1092/16.4.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄1474/17.4.2020) εδώ