Παρατείνεται έως και τις 10.5.2020 η αναστολή εκτέλεσης των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας. (Ανακοίνωση 14.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Yποθέσεων)


Δείτε την Ανακοίνωση 14.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ