Παροχή οδηγιών επί διατάξεων δημοσιονομικού χαρακτήρα του Ν.4622/2019. (Εγκύκλιος Α.Π.οικ.38435ΔΞ2020/14.4.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Δείτε την Εγκύκλιο Α.Π.οικ.38435ΔΞ2020/14.4.2020 του Υπ. Οικονομικών εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin