Ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ – Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.4670/2020 (Α΄43). (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Δ.15/Δ΄/οικ.13648/330/13.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)


Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.Δ.15/Δ΄/οικ.13648/330/13.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ