Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής υποβολής για γνωμοδοτήσεις Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής – Γενικές οδηγίες ηλεκτρονικής διαδικασίας, Νέο εγχειρίδιο χρήσης (Απρίλιος 2020). (Ανακοίνωση 13.4.2020 του “e-Άδειες”)


Δείτε την Ανακοίνωση 13.4.2020 του “e-Άδειες” εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 15.4.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 15.4.2020 του ΥΠΕΝ εδώ