Ακόμη 2500 νέοι μηχανικοί, χωρίς έναρξη δραστηριότητας στις ΔΟΥ, εντάσσονται στη δράση τηλεκατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας. (Δελτίο Τύπου 13.4.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Δείτε το Δελτίο Τύπου 13.4.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin