Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών και άλλες διατάξεις, για δημόσιες συμβάσεις έργων αρμοδιότητας της Γ.Γ.Ε.Τ. του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για το χρονικό διάστημα έως και 15.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (Απόφαση Αριθμ.35839/6.4.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄1215/8.4.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.35839/6.4.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄1215/8.4.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin