Παράταση προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν την 30.03.2020 και την 31.03.2020, των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του άρθρου πρώτου της από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 75) έως και 21.4.2020. (Απόφαση Αριθμ.Α.1079/9.4.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄1292/10.4.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1079/9.4.2020 του Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄1292/10.4.2020) εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 10.4.2020 του Υπ. Οικονομικών εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin