Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρων κατόπιν ελέγχου λόγω της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ο/ΔΕΛ/Α/1043783/ΕΞ 2020/10.4.2020 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.Ο/ΔΕΛ/Α/1043783/ΕΞ2020/10.4.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 10.4.2020 “Μέσω e-mail τα δικαιολογητικά για την αίτηση επιστροφών φόρου” της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin