Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. (Απόφαση Αριθμ.Α.1070/31.3.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1267/9.4.2020)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1070/31.3.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄1267/9.4.2020) εδώ