Να ενταχθούν και οι νέοι μηχανικοί χωρίς έναρξη εργασιών στη δράση τηλεκατάρτισης των επιστημόνων ζήτησε από την Κυβέρνηση ο Πρόεδρος του ΤΕΕ. (Ανακοίνωση 10.4.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)


Δείτε την Ανακοίνωση 10.4.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ εδώ