Ανακηρύχθηκε στις 17.6.2010 η νέα Διοικούσα Επιτροπή και το νέο Προεδρείο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Πελοποννήσου για την τριετία 2010-2013.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin