Διευκρινίσεις επί της αριθμ.12998/232/23.3.2020 ΚΥΑ (Β΄1078) για μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων–εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 και λοιπά μέτρα στήριξης. (Εγκύκλιος Α.Π.οικ.14676/253/7.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Δείτε την Εγκύκλιο Α.Π.οικ.14676/253/7.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.12998/232/23.3.2020 (ΦΕΚ Β΄1078/28.3.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin